Tot voor kort waren we er vooral op gericht een brand zo snel mogelijk te ontdekken en vervolgens zo effectief mogelijk te blussen. Mede dankzij de technologische vooruitgang en zorgvuldig, nauwkeurig onderzoek de afgelopen decennia kunnen we het risico op brand in het algemeen nu aanzienlijk beperken. Dankzij een nieuwe methode, die draait om het wegnemen van zuurstof, beschikken wij nu echter over totaal nieuwe mogelijkheden.

We kunnen nu volledig beschermde omgevingen ontwikkelen en het brandgevaar voor zowel mensen als faciliteiten volledig wegnemen.

Na tientallen jaren van het verfijnen en opnieuw uitvinden van brandbestrijdingstechnologieën, is het een ware revolutie dat deze aanpak in veel gevallen eindelijk als achterhaald kan worden beschouwd. Dankzij een radicaal nieuwe kijk op brandbeveiliging is het niet meer de vraag hoe we een brand moeten blussen, maar hoe we kunnen voorkomen dat een brand überhaupt uitbreekt.