VIRTUAL GRID SYSTEM

Takket være vår erfaring på over 55 år med systemer for forsyning av modifisert og kontrollert atmosfære, består den første funksjonen som karakteriserer det oksygenreduserende systemet ISOLCELL N2 FireFighter® i å dele de store volumene som skal beskyttes opp i virtuelle soner for å oppnå en proporsjonal sammenheng mellom punkter for detektering og tilførsel av selvslokkende atmosfære.

Fordelene med systemet vårt er:

• optimalisering / reduksjon av mengden av selvslokkende atmosfære som innføres i omgivelsene som skal beskyttes, ved å innføre den der hvor den faktisk trengs

• påfølgende reduksjon av energiforbruket som trengs for å opprettholde selvlokkende atmosfære

• reduksjon av gradienter til de forskjellige oksygenverdiene i rommet

• større ensartethet av verdiet på resterende oksygen som skal opprettholdes i rommet, med større sikkerhet / garanti for at det ikke finnes soner med oksygenverdier som er "ute av kontroll" og / eller utenfor sikkerhetssonen

• vesentlig forbedring i blandingen av den inerte gassen med oksygen for å unngå lagdeling og ytterligere redusere muligheten for å ha soner med forskjellige verdier av oksygen