EKSEMPEL på SYSTEM

N2 FireFighter® brannforebyggende system med reduksjon av oksygen består av:

CIE (Control Indicating Equipment) kontrollpanel, i samsvar med EN 54-2, EN 54-4, EN 61508

Produksjon av selvslokkende atmosfære, i samsvar med 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE

Tilførsel av selvslokkende atmosfære, i samsvar med EN 10204, EN 10255

Deteksjonssystem og konsentrasjon av selvlokkende atmosfære, i samsvar med EN 54-20, EN 50104, EN 61508, EN 54-07, SIL (?)

Tilkoblinger til overvåkingsutstyr, i samsvar med EN 50200

Selvdiagnose-system

Kommunikasjonsmodul, i samsvar med EN 54-17, EN 54-18

Anleggets systemskjema

Fjernstyring og fjernhjelp

Ekstra strømforsyning, i samsvar med EN 54-4

Skjermenheter, optisk og akustisk signalering og advarsel, EN 54-3